Fisa postului

Primeste persoanele din afara clienti, parteneri de afaceri etc. Sporirea atributiilor de serviciu, inclusiv prin modificarea felului muncii, se poate dispune unilateral de catre angajator, numai in imprejurari de forta majora.

Elementele temporale continute de fisa postului sunt: Conditiile materiale ambientale Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite. Fisa postului trebuie sa contina cateva elemente esentiale, printre care: Cu toate acestea, Fisa postului salariati nu semneaza, la data angajarii, fisa postului aferenta functiei pe care urmeaza sa o exercite.

Fisa postului contine elemente ce trebuie cunoscute de catre salariati, deoarece odata stabilite, acestea le ofera posibilitatea de a se apara de abuzurile angajatorilor.

Model fisa postului pentru Secretara

Aceste articole din Codul muncii, coroborate cu articolul 13, litera d din Legea securitatii si sanatatii in munca si cu practica, traseaza indirect o obligatie a angajatorului de a intocmi fisa postului la angajare, anexa la contractul individual de munca.

Mai mult decat atat, impreuna cu regulamentul intern, fisa postului este unul dintre documentele esentiale in stabilirea, derularea si incetarea raporturilor de munca, a punctat Managing Partner-ul 4Tree.

De cealalta parte, legislatia in vigoare stabileste cateva obligatii si drepturi si pentru angajatori, referitoare la fisa postului.

Nu este cazul Functionale colaborare, pe orizontala: Dar, ca orice modificare, ea trebuie adusa la cunostinta salariatului, care o va semna. Dat fiind caracterul obligatoriu al fisei postului, angajatorii care nu intocmesc acest document se supun riscului de a fi amendati de catre inspectoratul teritorial de munca pentru absenta acestora din dosarele de personal ale angajatilor, a declarat Corina Neagu.

Fisa postului: Ce elemente trebuie sa cuprinda si de ce trebuie intocmita?

Angajatorul, in perioada in care un anumit salariat lipseste de la locul de munca, din diverse motive, poate delega sarcinile sale de serviciu catre un alt salariat, dar aceasta delegare se face sub conditia existentei unei compatibilitati de atributii si a unui nivel de instruire corespunzator responsabilitatilor postului, a mai spus sursa citata.

Mai mult decat atat, angajatul are dreptul sa conteste aspecte cuprinse in fisa postului, asa cum are dreptul sa conteste orice aspect care tine de munca sa sau de obligatiile si drepturile sale ca angajat, sustine Managing Partner-ul 4Tree.

Asigura interfata cu persoanele din afara firmei [Pentru punctele a, b si c se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.

FISA POSTULUI 2018

Tehnoredactarea diferitelor materiale si redactarea corespondentei zilnice. Raspunde de pastrarea confidentialitatii asupra informatiilor despre firma la care are acces.

Inainte de transferarea mesajului afla cine suna si eventual in ce problema; transmite aceste informati persoanei interesate inainte de a transfera efectiv legatura.

Elena Voinea Fisa postului este un document anexa la contractul individual de munca pe care orice angajator trebuie sa il intocmeasca. In cadrul fisei postului, angajatorul face cunoscute pretentiile pe care le are de la Fisa postului incadrata intr-o anumita functie.

Orice modificare sau actualizare a fisei de post trebuie adusa la cunostinta acestuia, sub o noua semnatura si anexare la contractul de munca", a subliniat aceasta. Programeaza interviurile si audientele.

Fostul candidat se vede pus in situatia de a avea mai multe obligatii, desi, de cele mai multe ori, este remunerat cu aceeasi suma negociata initial.

Dupa fiecare actualizare, salariatul va trebui sa semneze ca a luat la cunostinta de noua fisa de post. Semnarea fisei postului de catre angajat semnifica, potrivit specialistului, luarea la cunostinta, acceptarea, intelegerea responsabilitatilor si angajamentul acestuia de a le indeplini si respecta.

Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti. Sanctiunile disciplinare pot fi aplicate doar in masura in care salariatul nu isi indeplineste sau indeplineste defectuos sarcinile ce ii revin; Indeplinirea dispozitiilor de serviciu se poate realiza doar in masura in care sunt legale; Eventuala necorespundere profesionala a salariatului se raporteaza la atributiile din fisa postului; Stabilirea nivelului de responsabilitate se face prin raportarea la relatia cu alte posturi; Prejudiciul material pe care angajatorul ar putea fi obligat sa il plateasca se raporteaza la obligatiile de serviciu.

Astfel, in masura in care salariatul, al carui contract de munca nu este valid, si-a indeplinit atributiile inscrise in fisa postului, poate solicita sa fie remunerat in consecinta.Fisa postului trebuie sa cuprinda cateva elemente de baza, printre care se numara denumirea si descrierea postului, codul COR pentru pozitia respectiva, unde se incadreaza postul in structura organizationala, relatiile pe care le are cel care ocupa postul cu ceilalti angajati ai firmei, precum si aptitudinile necesare pentru ocuparea postului.

Fisa postului este documentul operational in care se precizeaza sarcinile si responsabilitatile salariatului, conditiile de lucru, modalitatea de recompensare si standardele de performanta. fisa de post - asistent brand manager.

Fisa postului

fisa de post achizitor. fisa de post actor. fisa de post adjunct departament dezvoltare. fisa de post - zugrav. fisa postului pentru asistenta medicala - medicina dentara. cuvinte cheie: modele fise de post | fise.

Structura de baza - Fisa postului este compusa din doua părti: descrierea postului, si specificarea postului. Descrierea postului arata caracteristicile acestuia, in timp ce Specificarea postului descrie caracteristicile ocupantului acestuia, pentru a putea face realiza cu succes sarcinile atribuite.

ultimedescente.com FISA DE POST ASISTENT MANAGER Denumirea postului: Asistent Manager Pozitia in COR: Departament: Administrativ Numele si prenumele salariatului. Model fisa postului pentru meseriile de contabil, barman, agent comercial, secretara, economist sau administrator si multe altele.

Download
Fisa postului
Rated 5/5 based on 13 review